Monastery gardens at San Lazzaro degli Armeni, Veneto / Italy

Monastery gardens at San Lazzaro degli Armeni, Veneto / Italy

Monastery gardens at San Lazzaro degli Armeni, Veneto / Italy
#travel, #Italien, #Tourism, #europe, #giardini